Czy korzyści ze stosowania sterydów przeważają nad negatywnymi skutkami ubocznymi?